Konsulenterne

Læringshuset er rammen om de skolefaglige konsulenters arbejde. Fagkonsulenterne arbejder i faglige netværk med læringsmålstyret undervisning, fagenes didaktik, aktionslæring mv. 

De konsultative konsulenter bistår ved sagsbehanlinger af relationel karakter.

Fagkonsulenterne

Lyngby-Taarbæk har fagkonsulenter inden for områderne: Dansk, matematik, fremmedsprog, naturfag, læsning, to-sprogsundervisning, it og læremidler. 

Se oversigten over alle fagkonsulenter her: Fagkonsulenter 2014-2015

Konsultative konsulenter

De konsultative konsulenter løser opgaver som....

Se oversigt over konsultative konsulenter og ydelsespapir her