Fagkonsulenter og netværk

Læringshusets fagkonsulenter dækker alle skolens fagområder samt læsning, læremidler, digitalisering, og to-sprogsområdet.

Konsulenterne har netværk med skolernes faglige vejledere og koordinatorer

Kompetence er nøglen

Læringshuset er omdrejningspunkt for hovedparten af kompetenceudviklingen i skole- fritids- og dagtilbudsområdet. 

I disse år er fokus på folkeskolereformen og "synlig læring"

- Også for forældre

Skolerne er i gang med at implementere den digitale strategi og handleplan vedtaget ultimo 2014.

Som en del af handleplanen indføres Microsoft Office365 og OneDrive, med licens til alle ansatte og elever i skolerne, så programmerne kan benyttes både i skolen og på egne enheder.

Gå til dette afsnit og få info om dette og andre digitale forhold.